Invandring

Invandring

Asylsökande är bara en del av invandrarna


Det blir ofta förvirrat kring invandringsstatistiken då olika siffror används utan en förklaringar om vilka grupper de syftar på. 

Hur många får stanna här?

Den stora vågen 2015 var helt unik, och Sverige har varit restriktiva med asyltillstånd sedan dess.

Hur många anhöriga kommer det

Ca 25% av de som kommer pga familjeanknytning är anhöriga till flyktingar. Majoriteten utgörs av t.ex. barn och partners till arbetskraftsinvandrare eller svenska medborgare mm.


Storleksordningen är att per 2-3 nyanlända med uppehållstillstånd tas 1 anhörig in. Det är bara den närmaste kärnfamiljen som räknas som anhöriga.

Hur mycket pengar får de asylsökande?

Asylsökande har rätt till ekonomiskt stöd medan de väntar på beslut. Det ekonomiska stödet består av dagersättning, särskilt bidrag och bostadsersättning:

Dagersättning


Bor den sökande där fri mat ingår är dagersättningen:
24 kr/dag för vuxna ensamstående - 720 kr/mån
19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll - 570 kr/mån
12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget) - 360 kr/mån

Ex: två vuxna + 3 barn i familjen erhåller c:a 2 220 kr/mån totalt

Har den sökande eget hushåll är dagersättningen:
71 kr/dag för vuxna ensamstående - 2130 kr/mån
61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader - 1830 kr/mån
37 kr/dag för barn upp till 3 år - 1110 kr/mån
43 kr/dag för barn 4–10 år - 1290 kr/mån
50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget - 1500 kr/mån

Ex: två vuxna + 3 barn i familjen erhåller c:a 7500 kr/månad totalt

Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Hur mycket pengar får en nyinflyttad med uppehållstillstånd?

De som har fått uppehållstillstånd har rätt att få etableringsinsatser i högst 2 år om de deltar i aktiviteter med syfte att integrera de nyanlända i samhället.


För att få full ersättning krävs deltagande på heltid i svenskundervisning, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering. 


 Vid deltagande på heltid ligger ersättningen på 308 kr per dag, fem dagar i veckan = 1 540 kr/v; 6 468/månad

En nyanländ som har barn kan få tillägg. Barnen måste vara under 20 år, vara bosatta och folkbokförda i samma bostad, stå eller har stått under den nyanländas vårdnad och inte försörja sig själva. 


  • 800 kr/månad per barn under 11 år
  • 1 500 kr/månad per barn från 11 år


Som mest går det att få etableringstillägg för tre barn, så etableringstillägget är maximalt 4 500 kr/månad.

Nyanlända som bor ensamma i egen bostad har möjlighet att få bostadsersättning. Bostadsersättningen är hyran minus 1 800 kr - men kan maximalt uppgå till 3 900 kr/månad.

Kostnaden för socialt skydd har minskat stadigt sedan 90-talet i den offentliga statsbudgeten