Hem

Fakta i aktuella samhällsfrågor

Information och desinformation når oss hela tiden. Halvsanningar och lögner upprepas tills de blir nästan sanna och vi blir upprörda... Men när det som upprör är mer fake än news så hjälper det oss inte att fatta rätt beslut. Demokrati kommer bäst till sin rätt när väljarna är hyfsat informerade. Desinformation försvagar vår demokrati och leder till splittring och missnöje. Vi är vana att lita på de flesta medier och samtidigt har vi sällan tid över för att leta upp rätt information själva...

Vi gillar demokrati!!! Varsågod - ett urval länkar till "hästens mun" i de frågor som upprör ?!

Bra länkar att kolla in:

Fakta i frågan - DNs initiativ till att presentera bakgrundfakta, prenumerationen på DN är gratis utanför Stockholm!

Gapminder - Fakta om hela världen i fantastisk förpackning

Regeringskansliet - Information från regeringen

Demokratin under hot - Institutet för framtidsforskning

Good Country Index - balance-sheet of countries actions towards humanity and the planet

Best Countries - rankings, news and analysis created to capture how countries are perceived on a global scale

Brottslighet

Blir det vanligare med dödsskjutningar? - Fakta i frågan, DN med gratis prenumeration utanför Stockholm

Statistik utifrån brottstyper - BRÅ

Misstänkta för brott utifrån härkomst - BRÅ

Överrepresentation av invandrare i brottsligheten - Migrationsinfo

Government Offices facts about migration and crime in Sweden - på engelska

Narkotikamarknader - En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare

Minskar hårdare straff brottsligheten? - Fakta i frågan, DN, prenumerationen är gratis utanför Stockholm


Invandring

Government Offices facts about migration and crime in Sweden - på engelska

Hur mycket pengar får nyanlända - Migrationsinfo.se - forskning och statistik upprättat tankesmedjan Fores

Ensamkommande barn - Migrationsinfo.se

Frågor & svar - Migrationsinfo.se

Är invandring bra eller dåligt för våra pensioner? - Pensionsmyndigheten

Hans Rosling om båtflyktingar

Hans Rosling förklarar flyktingvågen 2015


Energi

Översikt av kraftsystemet - Svenska kraftnät och våra 4 elområden

konsumenternas energimarknadsbyrå - Så fungerar elmarknaden i Sverige

Kontrollrummet - Svenska kraftnät, aktuella data kring energi just nu

Hur fungerar elpriserna? - Vattenfall förklarar

Elbrist i Sverige? - Ekonomifakta förklarar eller se videon från Energiföretagen

Importerar vi smutsig el? - Fakta i frågan "Klarar sig Sverige utan kärnkraft?"

Kommer elen att räcka till för elbilar? - Video från Vattenfall

Regeringen beslutar om kompensation - 6 miljarder avsätts till hushållen