Brottslighet

Brottslighet

Användning av skjutvapen

År 2020 användes skjutvapen i 48 fall av dödligt våld, vilket var 3 fall fler än 2019. Resterande 76 fall begicks utan skjutvapen, vilket var 10 fall fler än 2019.


Antalet konsta­terade fall av dödligt våld där skjutvapen har använts har ökat stadigt sedan 2011, från 17 fall 2011 till 48 fall 2020.

Siffrorna är det totala antalet anmälda brott och kompenserar inte för befolkningsökningen under samma tidsperiod.

Våld och våldtäkt


Rån


Det är främst unga män som utsätts för rån

Den typiska våldtäkten begås inomhus, mot en kvinna av en man som hon känner.


"Det ökade antalet anmälda våldtäkter under perioden 2012–2021 kan delvis kopplas till förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt. Utöver lagstiftningen kan även förändringar i anmälningsbenägenheten ha påverkat antalet anmälda våldtäkter." BRÅ


Det finns inget samband mellan våldtäkt och personer som ingår i invandringsvågen 2015.
Ca 3 av 4 våldtäkter mot kvinnor utförs av en person som kvinnan känner och/eller har en relation till. Vid anmälda våldtäkter mot män var det betydligt vanligare med en obekant gärningsperson (40 %)

Gängkriminalitet


Det är farligt och missvisande att tro att gängmiljön består av arga unga män från förorten. Då missar man de här systemhotande gängen, säger Amir Rostami i Agenda. Gängens inkomstkällor är många. Amir Rostami pekar på en som tidigare har underskattats. De roffar åt sig det som går att roffa åt sig. Det som ger pengar ägnar man sig åt. Narkotika är en jätteviktig inkomstkälla. Men också bedrägerier och här har vi nog mer eller mindre missat vilken effekt de har. 


... 90% är män. 70% är födda i Sverige, 60% är första eller andra generationens invandrare.